Govern de les Illes Balears: dirección general de fondos europeos

A A A

Model GEEE

Imatge amb plaques solars i un cel amb núvols i sol al fons (imatge de recurs)

Molt s'ha avançat i es continua avançant en el desenvolupament de fonts de llum d’elevada eficàcia, llums d’alt rendiment, tècniques de càlcul i disseny precises, la qual cosa permet reduir la potència instal•lada necessària. Però energia és potència en el temps i en aquest segon factor, la gestió d'ús és on es poden aconseguir estalvis energètics que, d’altra banda, reduiran l’impacte ambiental de les instal•lacions d’enllumenat.

Una gestió consistent de l’energia ajuda les organitzacions a descobrir i a aprofitar la seva potència d’eficiència energètica. Es poden beneficiar d’estalvi en costs i fer una contribució significativa a la protecció climàtica i del medi ambient. L’estàndard ha d’alertar els empleats i en particular el nivell executiu i gerencial sobre els possibles guanys a llarg termini en relació amb el seu consum energètic. L’organització pot descobrir possibles estalvis i avantatges competitives. Fins i tot pot suposar un enfortiment important per a la imatge de l’Ajuntament de Palma.

L’ajuntament de Palma, per tant, afronta un projecte innovador en la capacitat de treballar i la mobilització de la inversió.

Objectius marcats:

  • • Disminució de l'emissió dels gasos de CO2 al 35%.
  • • Eficiència energètica.
  • • Millor qualitat de vida dels ciutadans.
  • • Generació de la documentació necessària perquè d’altres municipis puguin aplicar el projecte.
  • • Enfortiment de la imatge de l’Ajuntament de Palma davant els ciutadans i la societat en general.
  • • Descens de la despesa econòmica de l’Ajuntament respecte de la no-existència d’aquest projecte.

El projecte es recolza principalment en l’auditoria, amb la qual ja es comptava l’any 2012, en l’ISO 50001 de gestió de l’eficiència energètica, en el Pla d’ajuda a l’eficiència i sostenibilitat energètica de Palma (PAES), en la Smart Office de l’Ajuntament de Palma, i en una pràctica plataforma web de gestió.